Menu

About Us/Stair

Scoil Naomh fionán

Scoil Naomh Fionán
Bunaíodh Scoil Fhionáin i 1949. Scoil mheasctha, chaitliceach,
gaeltachta is ea Scoil Fhionáin atá faoi phátrúnacht Easpag Rath
Bhóth. Tá an scoil suite taobh amuigh de bhaile an Fhálcarrach in
aice le Eaglais Naomh Fionán. Ní raibh sa scoil ar dtús ach ceithre
sheomra ranga. Inniú tá 8 seomraí ranga, seomra ríomhaire, seomra
ealaine, leabharlann, seomra foirne, halla agus oifig sa scoil . Tá
180 dáltaí ag freastal ar an scoil faoi láthair.

Scoil Naomh Fionán

 

 

Thug páistí ó rang 5 cuairt ar Leac Cholm Cille nó Cloch na bhfáinne mar a thugtar ar  atá ar Chnoc an Chaisil.

Gairdín Frankie

Local Place names

Ballina / Béal an Átha
Mouth of the ford. There is a place in Ballina called “lag na gCrúb” which means mark of the hoofs, Folklore says that St. Fionan’s sheep left their hoof marks on the ground here.

Balliness / Baile an Easa
Eas means waterfall. The place of the waterfall.

Ballintemple / Baile an Teampaill
The place of the temple – St Begley built a temple here in the 12th century.

Ballyconnell / Baile Chonaill
The place of Conall .
Ballyconnell estate is associated with the Olpherts.

Ballyboes / Baile na Bó
The place for the cows.


Carrowcannon / Ceathrú Ceannain
Means Cannon’s Quarter
It is said that William Mac Swiney , a protestant Landlord married Amelia Olphert and lived in what is known as McLean’s house now.
Their daughter Amelia fell in love with John Cannon a local man who worked for her father. This was not approved by her father but Amelia insisted on marrying John Cannon and they had four sons. The property was settled as a freehold for the four sons and this land became known as Cannon’s Quarter.

Clonbara / Cluain Báire
Cluain means Meadow and Báire is game.
The meadow of the game. Folklore says that it is here Goll Mac Morna and the Fianna used to play hurley.


Cloughaneely / Cloch Cheann Fhaola

The Stone of the Head of Mac Aneely.
Folklore tells us that a local chieftain Mac Aneely was slain by the Fomorian leader from Tory named Balor on the Cloughaneely stone. It is said that his blood marks can still be seen on the stone which stands behind the Cloughaneely GAA pitch.
Crossroads / Na Croisbhealaí
The Crossroads
Also known as Falcarragh and Baile Robinson

Derryreel / Doire Uí Fhrighil
Dara – oak . O’ Friels’s Forest of Oak

Dunmore / Dún Mór
Dún – Fort
The Big Fort

Drumnatinney / Droim na Tine

The Hill of Fire

Errarooey / Oirthear Dhumhaigh
Oirthear – East / Dumhach – Sand bank
The Eastern Sand Bank

Eas Fhionán
Eas – Waterfall
The Water Fall of Fionnan’s

Falcarragh / Fálcarrach
Fál – hedge
The rough Hedge. Falcarragh originally was the area around Falcarragh Hill.

Killult / Cill Ulta
Cill means church / The church of Ultán

Meenderry / Mín Doire
Meen means smooth or fine , plain.
The plain of the oaks.

Meenagapog / Mín na gCapóg
Capóg – Docken
The Plain of the Dockens

Muckish / An Mhucais
The pig’s back , Muckish mountain resembles the pig’s back

Moyra / Maigh Ráth
The Plain of Rath Fhionáin
Folklore says that Moyra was a part of the sanctuary lands of Fionán

Newtown / An Baile Úr
The New Town
It is believed that the Olpherts gave the Mc Gee family from Oldtown the land and they called it Newtown.

Oldtown / An Sean Bhaile

Procklish / Pruchlais
The Badger’s Den

Ray / Ráithe
Rath means Fort

Sroohan / Sruthán
The Stream

Tulaghobegley / Tulach Bheighille
Tulach – small hill
The Hill of Begley

Mass Rock Balyboes

Teach Bhaile Chonaill / Ballyconnel House

 Ar cuairt ag Uaigh Olphert i mBaile Chonaill

Seamus Doohan a parent of the school takes 

1st and 2nd classes on a historical walk in

Cloughaneely

Tugann Seamus rang 6 ar shiúlóid go Loch Altán. 

Bhí lá iontach acu.

Go raibh míle maith agat a Sheamuis.

Cloughaneely Stone/ Cloch Cheann Fhaola

Stair Chloich Cheann Fhaola

Cloich Cheann Fhaola
Balor, the mythological king of Tory Island, was a Fomorian giant who was widely known as Balor na Súile Nimhe/Balor of the Evil Eye. He stole a highly-prized cow, the Glas Gaibhleann from Mac Aneely a mainland chieftain. Mac Aneely resolved to kill Balor.
His druid told him that Balor could only be killed by the hand of his grandson. Balor, aware that his enemy knew his weakness, kept his daughter Eithne in his prison on the eastern end of Tory. Mac Aneely disguised as a lady succeeded in getting into prison and when he revealed himself to Eithne she immediately fell in love with him. When Mac Aneely returned to the mainland he left Eithne with child. She gave birth to three sons but when Balor found out he ordered them to be drowned. One son by the name of Lugh survived, however, and was fostered by his uncle Gavida, the blacksmith.
Balor, outraged by Mac Aneely's plans to kill him, went to the mainland, seized Mac Aneely and laying his head across a large white stone he removed it with one blow of his sword. A red stain, said to be Mac Aneely’s blood, can be seen on the white stone which is called Cloich Cheann Fhaola/The Stone of the Head of Mac Aneely. In 1774 Wybrant Olphert of Ballyconnell House raised the stone on a pillar 16ft high. Sometime after Mac Aneely’s death his son Lugh avenged him by thrusting a red hot spear through Balor’s evil eye. Lugh, who came to be known as the God of Light was commemorated on one of the postage stamps of Eire, ”The Sword of Light”


Cloich Cheann Fhaola
De réir an tseanchais bhí Balor ina rí ar Thoraigh. Tugadh Balor na Súile Nimhe air siocair go raibh sé ábálta rudaí a dhódh lena shúil.
Ghoid Balor bó (An Ghlas Ghaibhleann) ó fear i nDroim na Tine ar tír mór. Chuaigh Mac Cionn Fhaolaidh, úinéir na bó, ag cuartú dióltais. D’inis draoi do nach muirfeadh aon duine Balor na Súile Nimhe ach a gharmhac féin. Chuala Balor faoi seo agus le cor a chur ar an chinniúint rinne sé priosúnach d’inion, Eithne ina dhún. Ghléas Mac Cionn Fhaolaidh é féin in éadach mná agus d’éirigh leis fail isteach sa dún. Nuair a chonaic Eithne é thit sí i ngrá leis agus ar philleadh do ar an tír mór bhi Eithne ag dúil le leanbh. Rugadh triúr mac d’Eithne ach nuair a h-inseadh sin do Bhalor d’órdaigh sé na naíonáin a bhathadh. Caitheadh an triúr acu isteach san fharraige ach tháinig duine acu – Lugh- slán. Tógadh Lugh lena uncail Gaibhide Gabha, ar an tír mór.
D’ímir Balor díoltas ar Mac Cionn Fhaolaidh. Shín sé a mhuinéal trasna cloiche agus steall sé an cloigeann dó le buille dá chlaiómh. Chuaigh an fhuil isteach sa chloch agus tá a lorg le feiceail go fóill. Fuair Lugh amach gur Balor a mharaigh a athair agus le díoltas a bhaint amach mahraigh sé é tré bhior the a shá tríd a shúil nimhe agus amach ar chúl a chinn. I 1774 chuir Wybrant Olphert an chloch ar dícheannadh Mac Cionn Fhaolaidh uirthi ar cholún sé throighe déag ar airde i mBaile Chonaill. Tugadh amach stampa poist in Éirinn le Lugh, nó Dia an tSolais mar tháninig aithne air, a chomóradh.

Cros Cholmcile i dteampall Ráithe

Ray Church

Ray Church

According to a local tradition, the first church at Ray was founded by St Fionan in the sixth century. A church survived there until the seventeenth century, when it was destroyed by a platoon of Cromwellian soldiers under the command of Captain Cunningham. The soldiers burst open the door one Sunday morning, during Mass, and slaughtered the congregation. This came to be known as The Massacre of Ray (Marfach Ráithe). The dead are buried within two hundred meters of the church at a place called Resting Place of the Bones (Lag na gCnámh). The church continued to be used by the Church of Ireland until the early 19th century. Many members of the Olphert land-owning family of Ballyconnell are buried here.
Cros Cholm Cille

Cros mhór í seo- fiche troigh ar fhad agus seacht dtroighe ar leithead- atá ins seasamh in éadán an bhalla thuaidh taobh istigh de Theampall Ráithe. Deirtear gur gearradh an chros as taobh na Mucaise agus go raibh sé ar intinn ag Colm Cille í a thabhairt go Toraigh ach gur bhronn sé ar Naomh Fionán í siocair go bhfuair sé Bíobla a chaill sé fána choinne. Sa bhliain 1750 leag stoirim an chros agus fágadh ina luí briste sa relig í go dtí gur chóirigh Oifig na nOibrithe Poiblí í sna 1970í. Cuireadh an chros ina seasamh ansin taobh istigh den teampall. Tá lorg na croise le feiceáil sa reilig go fóill san áit a raibh sí ina luí. Tá dhá chloch mhuilinn ag bun na croise agus tá dhá chloch eile sa relig arb’fhiú a fheiceáil, cloch scála ceann anháin acu agus cloch theorann, an ceann eile.

St Colmcille’s Cross

This large ringed cross, twenty feet in height and seven feet in width, stands against the north wall, inside the ruins of Ray Church. The cross is said to have been sculpted from a solid rock quarried from Muckish Mountain, and was originally intended for Tory by St Colmcille. Colmcille, however presented it to St Fionan for retrieving his misplaced Bible. The cross was knocked down in a storm about 1750, and lay broken in the graveyard until it was repaired by the Office of Public Works in the 1970’s. Two broad metal strips were used to secure the cross in one piece, and it was re-erected inside the building. At the base of the cross there are two millstones, one of which has been cut to form a cross base, and the other in which there is a cork screw perforation. In the graveyard there is a basin stone, and in the North East corner of the graveyard a standing stone, which is approximately six feet high and three feet wide.

Teach Phobail Naomh Fionán
Suíomh: Tá Teach Pobail Naomh Fhionáin suite i mBaile an Fhálcarrach, Co. Dún na nGall. Tá sé transa ó Scoil Náisiúnta Naomh Fhionáin.

An Sean Teach Pobail

 

Thógadh an sean teach pobail san suíomh seo thar céad bliain ó shin. Thug an tiarna talún, Wybrants Olphert, céad don sagart paróiste san am, Séamus Mac Pháidín, an teach pobail a thógail. Chosáin an teach pobail £3000. Ba sin cuid mhór airgid sna am sin, mar go raibh na daoine iontach bocht. Fosclaíodh é sa bhliain 1882 agus mhair sé tuairim is céad bliain. Bhí deacrachtaí ag baint leis ag an deireadh mar go raibh daonra na h-áite ag meadú agus ní raibh go leor áite ann do phobal Dé. Shocraigh na daoine teach pobail úr a thógail.


Teach Pobail Naomh Fhionáin

Ba é Wilfred Cantwell as Baile Átha Cliath a bhí ina áilteoir agus Caoimhín Mac Mongail an conraitheoir ar thógáil an tí phobail. Thosaigh muintir na h-áite ag cruinniú airgid. Dúradh go raibh £500,000 le cruinniú ach mhéadaigh an luach sin mar go raibh deacrachtaí le díon an tí phobail. Bhí díon aispeist le dul air ar dtús ach ní raibh cuid de na daoine sásta le sin mar gheall ar chúrsaí sláinte. Ansin cuireadh díon copair air ach níor éirigh leis mar go raibh uisce ag síleadh anuas. Sa deireach cuireadh díon slataí air.
Tá na ballaí taobh amuigh den teach pobail déanta as an cloch ón sean teach pobail.

Rang 5 visit Ray Church

Teampaill Ráithe / Ray Church

 

 

 

Teach Phobail Naomh Fionán

 

Bá Bhaile an Easa / Balliness Bay

Earagail

Mountains Earagail and Muckish can be seen from the school. These mountains attract many climbers to the area. They overlook the parishes of Cloughaneely, Doe and Gweedore.

Balliness Bay / Bá Bhaile an Easa
Balliness Bay is within walking distance of the school. Children have enjoyed many opportunities to study marine habitats here.
Balliness Bay attracts many surfers. There are also miles of golden sandy beach here. The islands of Tory and Inis Boffin can also be seen from here.

Tá Bá Bhaile an Easa timpeall 2km ón scoil. Tá trá ghalánata anseo. Tá na hoileáin Toraigh agus Inis Bó Finne le feiceáil ó seo fosta. Bíonn páistí na scoile ar siúlóidí nádúrtha go dtí an bhá fosta.

Ag amharc ar an Mhucais

Muckish from the Bridge of Sorrows